Studio Deštník

Dnes je neděle 28. února 2021.
http://destnik.wz.cz
destnik@seznam.cz

Opera
Získejte Firefox!

Valid HTML 4.0!

Valid CSS!

CSS cascading style sheets

Pomocí kaskádových stylů můžeme ovládat formátování několika stránek najednou. Tímto dosáhneme jejich grafické podobnosti. Kaskádovými styly můžeme řídit velikost textu, jeho barvu, styl atd., ale i komplexně barvu pozadí, resp. url obrázku na pozadí.

Obsah:
 1. Připojení kaskádových stylů k dokumentu a základní informace
 2. Vlastnosti písma a textu
 3. Vlastnosti barev a pozadí
 4. Vlastnosti boxů
 5. Klasifikační vlastnosti
 6. Vlastnosti pro určení pozice
 7. Vlastnosti na straně prohlížeče
 8. Tvorba CSS souborů a praktické použití kaskádových stylů

 1. Připojení kaskádových stylů k dokumentu a základní informace
  Připojení CSS k HTML dokumentu provádíme :
  1. pomocí tagu LINK v hlavičce dokumentu: <LINK REL=StyleSheet TYPE=text/css HREF="url"> pokud se jedná o externí soubor s příponou .CSS.
  2. pomocí tagu STYLE v hlavičce dokumentu: <STYLE TYPE=text/css> definice stylu </STYLE>
  3. nebo pomocí elementu STYLE přímo v daném tagu: <TAG STYLE="definice stylu">

  Vysvětlení značek :
    A | B   Právě jedna z entit A a B
    A || B   Alespoň jedna z entit A a B
    [ ... ]   Skupiny
    ?   Předcházející entita je nepovinná
    {A,B}   Předcházející entita se opakuje najméně A-krát a nejvíce B-krát

  Typy elementů v HTML :
  • Blokové elementy jsou ty elementy, před i za kterými je zalomena řádka (např. H1, P).
  • Inline elementy jsou běžnou součástí texty na řádce. Nemají okolo sebe žádné zalomení řádek (např. B, STRONG).
  • Nahrazované elmety jsou ty, které jsou nahrazeny nějakým obsahem a pro jejichž zařazení do okolního textu stránky jsou důležité pouze jejich rozměry (např. IMG, OBJECT).

  Základní typy písem :
    serif   - patkové písmo (např. Times Roman)
    sans-serif   - bezpatkové písmo (např. Arial)
    cursive   - ozdobná kurzíva (např. Zapf-Chancery)
    fantasy   - ozdobné písmo
    monospace   - neproporcionální písmo (např. Courier)
  Pozn.: tyto typy písem se doporučuje vždy umisťovat na konec řady písem, např. {font-family: Garamond, Times, serif;}

  Jednotky použitelné v CSS :
    em   - výška aktuálního písma, odpovídá šířce písmene M
    ex   - výška písmene x
    px   - pixely, 1px=1 bod obrazovky
    in   - palce, 1in=2,54cm=72pt
    cm   - centimetry
    mm   - milimetry
    pt   - body, 1pt=1/72in=1/12pc=0,36mm
    pc   - pica, 1pc=12pt


 2. Vlastnosi písma a textu:
  VlastnostMožné hodnotyImplicitní hodnotaAplikuje se naDědí sePopis
  font-familyseznam písemzál.na prohl.všechny el.anorodina písma
  font-stylenormal | italic | obliquenormalvšechny el.anostyl písma, normal=normální, italic=kurzíva, oblique=skloněné
  font-variantnormal | small-capsnormalzál.na prohl.anonormální nebo kapitálky
  font-weightnormal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | ... | 900normal=400všechny el.anoduktus (tloušťka) písma
  font-sizexx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | larger | smaller | délka | procentomediumvšechny el.anovelikost písma
  fontpředešlé vlastnosti...všechny el.anokomplexní nastavení vlastností písma
  word-spacingnormal | délkanormalvšechny el.anoo kolik se má zvětšit mezislovní mezera
  letter-spacingnormal | délkanormalvšechny el.anoo kolik se má zvětšit mezi mezi písmeny
  text-decorationnone | [underline || overline || line-through || blink]nonevšechny el.neozdoba písma, underline=podtržení, overline=čára nad, line-through=čára přes, blink=blikání
  vertical-alignbaseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | procentobaselineinline el.anovertikální zarovnání
  text-transformcapitalize | uppercase | lowercase | nonenonevšechny el.anopřevod textu na: cap.=kapitálky, upper.=velká pís., lower.=malá písmena
  text-alignleft | right | center | justifyzál.na prohl.blokové el.anozarovnání textu: left=doleva, right=doprava, center=na střet, justify=do bloku
  text-indentdélka | procento0blokové el.anovelikost odstavcové odrážky
  line-heightnormal | číslo | délka | procentonormalvšechny el.anovýška řádky, číslo udává násobek vel. písma (většinou aspoň 1,2)
 3. Vlastnosti barev a pozadí
  VlastnostMožné hodnotyImplicitní hodnotaAplikuje se naDědí sePopis
  colorRRGGBBzál.na prohl.všechny el.anobarva písma
  background-colorRRGGBB | transparenttransparentvšechny el.nebarva pozadí
  background-imageURL | nonenonevšechny el.neobrázek na pozadí
  background-repeatrepeat | repeat-x | repeat-y | no-repeatrepeatvšechny el.nesměry opak. pozadí
  background-attachmentscroll | fixedscrollvšechny el.nepozadí se pohybuje se stránkou (scroll) nebo je pevné (fixed)
  background-position[procento | délka]{1,2} | [top | center | bottom] || [left | center | right]0% 0% (=top left)blokové a nahrazované el.nepoloha obrázku na pozadí (X a Y souř.)
  backgroundpředešlé vlastnosti...všechny el.nekomplexní nastavení vlastností pozadí
 4. Vlastnosti boxů
  VlastnostMožné hodnotyImplicitní hodnotaAplikuje se naDědí sePopis
  margin-topdélka | procento | auto0všechny el.nevelikost horního okraje
  margin-rightdélka | procento | auto0všechny el.nevelikost pravého okraje
  margin-bottomdélka | procento | auto0všechny el.nevelikost dolního okraje
  margin-leftdélka | procento | auto0všechny el.nevelikost levého okraje
  margin[délka | procento | auto] {1,4}impl. hodn. jednotl. vlast.všechny el.nekomplexní nastavení velikostí okraů
  padding-topdélka | procento0všechny el.nevelikost vnitřního pravého okraje
  padding-rightdélka | procento0všechny el.nevelikost vnitřního pravého okraje
  padding-botomdélka | procento0všechny el.nevelikost vnitřního dolního okraje
  padding-leftdélka | procento0všechny el.nevelikost levého vnitřního okraje
  padding[délka | procento] {1,4}0všechny el.nekomplexní nastavení velikosti vnitřního okraje
  border-top-widththin | medium | thick | délkamediumvšechny el.nešířka horní části rámečku
  border-right-widththin | medium | thick | délkamediumvšechny el.nešířka pravé části rámečku
  border-bottom-widththin | medium | thick | délkamediumvšechny el.nešířka dolní části rámečku
  border-left-widththin | medium | thick | délkamediumvšechny el.nešířka levé části rámečku
  border-widththin | medium | thick | délkaimpl. hodn. jednotl. vlast.všechny el.nekomplexní nastaení šířky rámečku
  border-colorbarva {1,4}hodn. vlast. colorvšechny el.nebarva rámečku
  border-style[none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset] {1,4}nonevšechny el.nenastavení tvaru rámečku
  border-topborder-top-width || border-style || barvaimpl. hodn. jednotl. vlast.všechny el.nenastav. vlast. horní části rámečku
  border-rightborder-right-width || border-style || barvaimpl. hodn. jednotl. vlast.všechny el.nenastav. vlast. pravé části rámečku
  border-bottomborder-bottom-width || border-style || barvaimpl. hodn. jednotl. vlast.všechny el.nenastav. vlast. dolní části rámečku
  border-leftborder-left-width || border-style || barvaimpl. hodn. jednotl. vlast.všechny el.nenastav. vlast. levé části rámečku
  borderborder-width || border-style || barvaimpl. hodn. jednotl. vlast.všechny el.nekomplexní nastav. vlast. rámečku
  widthdélka | procento | autoautoblokové a nahrazované elementynešířka
  heightdélka | autoautoblokové a nahrazované el.nevýška
  floatleft | right | nonenonevšechny el.neumístění plovoucího objektu: left=vlevo, right=vpravo, none=normální objekt
  clearnone | left | right | bothnonevšechny el.nečekání na skočení plovoucích elementů: left=vlevo, right=vpravo, both=na obou stranách
 5. Klasifikační vlastnosti
  VlastnostMožné hodnotyImplicitní hodnotaAplikuje se naDědí sePopis
  displayinline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit blockvšechny el.nezpůsob zobrazení elementu
  white-spacenormal | pre | nowrapnormalblokové el.anozpůsob práce s mezerami, normal=normální, pre=mezery a konce řádek se zachovávají, nowrap=text se nebude zalamovat do řádek
  list-style-typedisc | circle | square | decimal | lower-roman | upprer-roman | lower-alpha | upper-alpha | nonediscel. mající display:list-itemanodruh odráže v seznamu
  list-style-imageURL | nonenoneel. mající display:list-itemanoobrázek použitý jako odrážka v seznamu
  list-style-positioninside | outsideoutsideel. mající display:list-itemanoumístění odrážky: outside=před textem, inside=uvnitř textu seznamu
  list-stylelist-style-type || list-style-position || list-style-imageimpl. hodn. jednotl. vlast.el. mající display:list-itemanokomplexní nastavení položek seznamu
 6. Vlastnosti pro určení pozice
  VlastnostMožné hodnotyImplicitní hodnotaAplikuje se naDědí sePopis
  positionabsolute | relative | staticstaticvšechny el.anozpůsob umístění elementu; static odpovídá běžnému formátování
  leftdélka | procento | autoautovšechny el.neposunutí el. vpravo, pokud je záporný pak vlevo
  topdélka | procento | autoautovšechny el.neposunutí el. dolů, pokud je záporný pak nahoru
  widthdélka | procento | autoautoblokové a nahrazované el. a el. mající position:absolute;nešířka elementu
  heightdélka | procento | autoautoblokové a nahrazované el. a el. mající position:absolute;nevýška elementu
  clipauto | rect([délka | auto] [délka | auto] [délka | auto] [délka | auto])autoel. mající position:absolute;nedefinice obdélníkové části el., která bude vidět (standartně je vidět celý el.)
  overflownone | clip | scrollnoneel. s relativní nebo absolutní pozicínezpůs. zobraz. el., jejichž obsah se nevejde do zobraz. prostoru; none=obsah el. přeteče, clip=obsah bude zaříznut, scroll=po obsahu půjde scrollovat
  z-indexauto | čísloautoel. s relativní nebo absolutní pozicínepozice el. na pseudoose z
  visibilityinherit | visible | hiddeninheritvšechny el.pro inheritviditelnost el.; visible=viditelný, hidden=skrytý
 7. Vlastnosti na straně prohlížeče
  VlastnostMožné hodnotyImplicitní hodnotaAplikuje se naDědí sePopis
  cursorauto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help různévšechny el.anoikona kurzoru myši
  scrolling-face-colorRGB | barvarůznéBODYanopopředí scrolovací lišty - 1 (od IE 5.5)
  scrolling-hightlight-colorRGB | barvarůznéBODYanostínování scrolovací lišty -2 (od IE 5.5)
  scrolling-3dlight-colorRGB | barvarůznéBODYanostínování scrolovací lišty - 3 (od IE 5.5)
  scrolling-shadow-colorRGB | barvarůznéBODYanostínování scrolovací lišty - 4 (od IE 5.5)
  scrolling-darkshadov-colorRGB | barvarůznéBODYanostínování scrolovací lišty - 5 (od IE 5.5)
  scrolling-track-colorRGB | barvarůznéBODYanopozadí scrolovací lišty - 6 (od IE 5.5)
  scrolling-arrow-colorRGB | barvarůznéBODYanošipky scrolovací lišty - 7 (od IE 5.5)

  vlastnosti scrollovací lišty
 8. Tvorba CSS souborů a praktické použití kaskádových stylů
  V CSS souboru se zpravidla vlastnosti jednotlivých elementů zapisují takto:
  ELEMENT1   { vlastnost1: hodnota; vlastnost2: hodnota; vlastnost3: hodnota; ...}
  ELEMENT2   { vlastnost1: hodnota; vlastnost2: hodnota; vlastnost3: hodnota; ...}
  ...
  Elementům se v tomto případě říká selektory a vlastnostem a jejim hodnotám deklarace.
  Př.:
  BODY     { font-family: Garamond, Times, serif; color: #FFFFFF; background-color: #000080; text-align: justify; }
  H1     { font-size: 16pt; text-align: center; }
  A     { text-decoration: none; color: #FFFF33; font-weight: 300; }
  Kromě již definovaných HTML elemetů mužeme zvoli jesště tzv. třídy. Ty se zapisují jako vlastnost daného elementu přimo do tagu: <A CLASS="trida" HREF="index.html">. Takovéto třídy potom v CSS definujeme takto:
  .trida1     { vlastnost1: hodnota; vlastnost2: hodnota; vlastnost3: hodnota; ...}
  .trida2     { vlastnost1: hodnota; vlastnost2: hodnota; vlastnost3: hodnota; ...}
  ...
  Př.:
  .bila     { font-style: italic; color: white; }
  .mail     { font-family: monospace; font-size: 10pt; }
  Stejným způsobem se kaskádové styly zapisují i mezi značky <STYLE TYPE=text/css>   </STYLE>.

Obsah | Další příklady užití